پرداخت کارمزد بازاریاب بیمه عمر

روش پرداخت کارمزد بازاریابان
اینجا سه نمونه از روش های پرداخت کارمزد به بازاریابان را برای شما قرار داده ام.
یک نماینده جنرال (اصلی) درآمد حاصله از بیمه عمرش 3% سرمایه اصلی یا 75% حق بیمه سال اول (هر کدام که کمتر باشد) است .
و این سه شیوه پرداخت کارمزد به بازاریابان ای که کارمزد نمایندگانشان 5 سال تسویه می شود.:

روش اول پرداخت کارمزد بازاریاب بیمه عمر
45% از 75% مجموعا به بازاریاب  طی پنج سال پرداخت می شود
که سال اول 25% از 45%
از سال دوم تا پنجم هر سال 18/5% از 45% داده می شود
که ما این نوع پرداخت (فرمول) را با یک حق بیمه 1/000/000 تومانی با سرمایه اصلی 25/000/000 تومان محاسبه کردیم
که مشاهده شد
سال اول 112/500 به بازاریاب پرداخت شده
سال دوم تا پنجم هر سال 62438 تومان
که مجموعا در طی پنج سال 249750 تومان می گیرد.
این در حای است که 45% از 75% با مثال فوق می شود 338000 تومان در طی 5 سال حق بازار یاب است در اینجا نماینده 87750 تومان را به بازاریاب نمی دهد.

روش دوم پرداخت کارمزد بازاریاب بیمه عمر

18% حق بیمه ، در صورت حساب کردن کامل ضریب سرمایه، برای بازار یاب:
در این حالت فقط کارمزد سال اول به بازاریاب پرداخت می شود و چهار سال دیگر برای نماینده می باشد.
که ما این نوع پرداخت (فرمول) را با یک حق بیمه 1/000/000 تومانی با سرمایه اصلی 25/000/000 تومان محاسبه کردیم
که مشاهده شد بازاریاب
180000 تومان  کارمزد می گیرد.

روش سوم پرداخت کارمزد بازاریاب بیمه عمر

1)    3% سرمایه اصلی
که سال اول 30% از 3% سرمایه اصلی تقسیم بر 2
سال دوم تا پنجم 17/5% از 3% سرمایه اصلی تقسیم بر 2
سهم بازاریاب است.
که در اغلب این تقسیم بندی ها حق بازاریاب خورده می شود
توجه : روش اول و سوم کارمزد بدون کسر مالیات و روش دوم کارمزد با کسر مالیات و خالص می باشد.

روش چهارم پرداخت کارمزد بازاریاب بیمه عمر

تا 500000 تومان کارمزد 50% کارمزد نماینده یا به عبارتی پنجاه پنجاه
501000 تا 1000000  کارمزد 60 به 40
1000000 تا 2000000 کارمزد 70 به 30
2000000 به بالا کارمزد 80 به 20 به نفع بازاریاب
نکته: این نوع پرداخت ها اغلب 5 ساله بوده که به شرط باقی ماندن بازاریاب در همان نمایندگی سال های بعد تسویه می شود

انحلال یا ورشکستگی شرکت بیمه

یکی از سوالات مهم و اساسی که مشتریان بیمه های عمر در باره ضمانت اجرایی این بیمه نامه می پرسند این است که « اگر شرکت بیمه  در سالهای  آینده ورشکسته شود یا به هرصورت وجود نداشته باشد تکلیف بیمه نامه من چه خواهد شد؟! » در این مطلب با ارائه آیین نامه ها و ماده های قانوی بیمه مرکزی ایران سعی می کنیم پاسخی جامع و کامل به این سوال بدهیم.

ماده ۳۷
ثبت هر مؤسسه بیمه در کشور ایران موکول به ارائه پروانه تأسیس که از طرف بیمه مرکزی ج.ا.ا صادر می شود خواهد بود. همچنین ثبت هرگونه تغییرات بعدی در اساسنامه و میزان سرمایه و سهام مؤسسات بیمه‏ ای که به ثبت رسیده باشند ، موکول به ارائه موافقت بیمه مرکزی ج.ا.ا می باشد.
( این ماده قانونی نشان می دهد که تمامی شرکتهای بیمه خصوصی و دولتی ، تحت نظارت مستقیم بیمه مرکزی ج.ا.ا هستند و ثبت و تأسیس آنها فقط از کانال بیمه مرکزی ممکن است)

ماده ۶۰
اموال شرکتهای بیمه همچنین ودایع مذکور در مواد ۳۶ و ۴۶ قانون تأسیس بیمه و بیمه گری ، تضمین حقوق و مطالبات بیمه‏ گذاران ، بیمه‏ شدگان و صاحبان حقوق آنان است و درصورت انحلال یا ورشکستگی یک شرکت بیمه ، بیمه‏ گذاران و بیمه‏ شدگان و صاحبان حقوق آنان نسبت به سایر بستانکاران ، حق تقدم دارند. در میان رشته‏ های مختلف بیمه ، حق تقدم با بیمه عمر است . شرکتهای بیمه نمی توانند بدون موافقت قبلی بیمه مرکزی ج.ا.ا ، اموال خود را صلح حقوق نمایند و یا به رهن واگذار کنند و یا موضوع هر نوع معامله با حق استرداد قرار دهند.

( این ماده قانونی نشان می دهد که درصورت انحلال یا ورشکستگی یک شرکت بیمه تعهدات بیمه نامه ها به عهده بیمه مرکزی می باشد. این ماده نیز به این مطلب اشاره دارد که درصورت ورشکستگی یک شرکت بیمه ، حق و حقوق بیمه گذاران عمر ، در رأس تمامی بدهکاری های آن شرکت قرار دارد و شرکت ورشکسته ، قبل از تسویه هرگونه بدهی “حتی بدهی به دولت یا بدهی به بانکها یا بدهی به کسانیکه از آن شرکت چک یا سفته یا هرگونه اوراق بدهی آور دیگری دارند” تقدم دارد. )

سوالات متداول

بیمه عمر و تامین آتیه چیست؟

طرح ممتاز و منحصر به فرد بیمه عمر و تشکیل سرمایه که بر اساس مدل شناخته شده جهانی Flexible universal lifeطراحی گردیده و در سراسر جهان یکی از پر طرفدارترین بیمه های عمر می باشد،با در نظر گرفتن نرخ تورم و سود سرمایه گذاری و ویژگیهای مربوط به خنثی کردن اثر تورم و محاسبه سود صندوق سرمایه گذاری به شکل مرکب،مناسب ترین گزینه برای کسانی است که با نگرش درست نگران آینده خود و خانواده خود هستند.
بطور کلی این بیمه نامه چها ر محور پس انداز ، عمر و حوادث و از کار افتادگی و وام و مزایای خاص را تحت پوشش قرار می دهد .

الف – بیمه گذار می تواند با صرفه جویی اندک در مخارج روزانه ( از 645 تا 10700 تومان ) و پس انداز آن نزد شرکت سهامی بیمه پاسارگاد از سود تضمینی و سود حاصل از تشکیل منافع استفاده نماید .

ب – در صورت فوت طبیعی حتی پس از پرداخت یک قسط استفاده کنندگان کل سرمایه انتخابی را دریافت و در صورت فوت در اثر حادثه دو برابر ( در صورت درخواست چند برابر ) سر مایه انتخابی به بازمانده یا استفاده کننده پرداخت خواهد شد .

ج – در صورت از کار افتادگی دائم بیمه گذار از پرداخت اقساط معاف و در پایان کل سرمایه را دریافت خواهد نمود .

د – پس از شش ماه بیمه گذار می تواند از محل ذخیره ریاضی تا نود درصد ارزش ذخیره رباضی وام دریافت نماید.

مزایای ویژه این بیمه نامه چیست ؟

بیمه عمر و تامین آتیه شرکت بیمه پاسارگاد کاملاً انعطاف پذیر بوده، به گونه ای که منطبق بر شرایط و نیازهای شما طراحی گشته و در طی مدت اعتبار بیمه نامه می تواند همراه و هم گام با نیازهای شما شرایط قراداد تغییر یابد بدون آنکه نیازی به فسخ آن باشد.

پوشش های اضافی و تکمیلی به چه صورت است؟

پوشش بیمه فوت ناشی از حادثه :
این پوشش به افراد 12 الی 70 ساله تعلق می گیرد. در صورت فوت بیمه شده در اثر حادثه، سرمایه فوت بیمه عمر می تواند تا سه برابر افزایش یابد.
* پوشش از کار افتادگی:
این پوشش به افراد 15 الی 60 ساله ای که شاغل هستند تعلق می گیرد.
در صورت از کار افتادگی دائم و کامل بیمه شده (که حداقل تا یکسال ادامه داشته باشد) تا پیش از سن 60 سالگی، شرکت بیمه پاسارگاد متعهد می گردد حق بیمه عمر و تامین آتیه را (بدون حق بیمه پوشش های تکمیلی) تا پایان مدت قید شده درقرارداد بیمه تقبل نماید .
* پوشش بیمه بیماریهای تحت پوشش :
این پوشش به افراد 12 الی 60 ساله تعلق می گیرد و این پوشش بیمه شده را در برابر پنج بیماری بیمه کرده و قسمتی از هزینه های درمانی را حداکثر تا سقف 1.250.000.000 ریال متقبل خواهد گردید.
این بیماریها عبارتند از: سکته قلبی- سکته مغزی – سرطان – پیوند اعضاء اصلی بدن – جراحی قلب باز(کرونر)

ضمانت سود آوری و نرخ سود چگونه تعیین می گردد ؟

شرکت بیمه پاسارگاد حداقل معادل هجده درصد(برای 5سال ابتدایی) سود را به مدت ده سال و بصورت علی الحساب تضمین مینماید . ضمنا حق بیمه های پرداختی را در سبد سرمایه گذاری خود متشکل از بازار بورس و سایر بازارهای سرمایه گذاری،جهت سرمایه گذاری بهینه قرار میدهد.

پشتوانه مالی و اعتباری شرکت بیمه پاسارگاد چیست ؟

شرکت بیمه پاسارگاد ، علاوه بر پشتوانه قوی مالی خود و استفاده از اعتبار مؤسسات گروه بانک پاسارگاد ، همانند دیگر مؤسسات بیمه تحت نظارت و کنترل بیمه مرکزی ایران قرار دارد. 50 درصد حق بیمه های پرداخت شده توسط بیمه گذار را نزد بیمه مرکزی ایران بیمه اتکایی خواهد بود.
ضمن آنکه بطور اصولی بخشی از ریسک این طرح بیمه ای همانند دیگر طرح های بیمه ای به مؤسسات معتبر بیمه گران اتکائی بین المللی منتقل خواهد شد.

بعد از مدت پنج الی ده سال ارزش پول کاهش می یابد و سرمایه انتخابی ارزش آنچنانی ندارد!؟

درست است که ارزش پول طی سالیان متمادی کاهش خواهد یافت ولی باید در نظر داشت ارزش اقساط پرداختی نیز طی این سالها کاهش خواهد یافت و برای غلبه بر این موضوع می توان سالیانه با افزایش نرخ تورم سرمایه را نیز افزایش داد . ضمن اینکه نبا ید از نظر دور داشت که این پس انداز تحت پوشش بیمه است و در صورت حادثه می توان خود و یا بازماندگان از پوششهای آن استفاده کنیم .

برای گرفت وام چه ضمانهایی لازم است و مدت زمان وام و بازپرداخت آن چگونه است؟

برای دریافت وام باید حداقل شش ماه از مدت بیمه نامه گذشته و حداقل موجودی 200 هزار تومان باشد که در صورت ثبت همه اقساط بدون هیچ تشریفاتی و فقط با ارایه بیمه نامه و کارت شناسایی چک وام در وجه بیمه گذار صادر خواهد گردید .
و باز پرداخت آن می تواند حداکثر تا 36 ماه بوده و همچنین می تواند بعد از اتمام هر وام بلافاصله درخواست وام جدید نماید.

در صورت تاخیر در پرداخت چگونه عمل می شود؟

چنانچه بیمه گذار بیش از یک ماه از پرداخت حق بیمه خودداری نماید از پایان یک ماه دیگر تحت پوشش بیمه نمی باشد و چنانچه قبل از شش ماه باشد بدون استرداد هیچ مبلغی و با اخطار کتبی بیمه نامه باطل خواهد شد و اگر بعد از شش ماه و پرداخت شش قسط چنین اتفاقی بیافتد در صورت فوت ارزش باز خریدی و یا ارزش سرمایه مخفف هر کدام بیشتر باشد به بازماندگان پرداخت خواهد شد و در صورت حیات ارزش باز خریدی پرداخت خواهد شد . اما پس از اینکه قبل از یکسال اقدام به پرداخت اقساط معوق و هزینه دیر کرد نماید بلا فاصله و بدون هیچ تشریفاتی شرایط بیمه نامه به شرایط قبلی تبدیل خواهد شد و چنانچه این اتفاق بعد از یکسال بیافتد ادامه بیمه نامه منوط به آزمایشات پزشکی و تایید پزشک خواهد شد .

اقساط بیمه نامه چگونه پرداخت می شود ؟

در حال حاضر اقساط بوسیله دفترچه هایی که مشترکا” توسط بانک پاسارگاد، بانک تجارت و کشاورزی تهیه گردیده پرداخت می گردد. و مستقیما مبالغ به حساب فراگیر شرکت سهامی بیمه پاسارگاد واریز می گردد.
همچنین از طریق شناسه پرداخت و قبض که بر روی اقساط بیمه نامه چاپ شده است می توانید از طریق اینرنت بانک پاسارگاد پرداخت داشته باشید.

چه مبلغی به عنوان باز خرید بیمه نامه پرداخت می شود ؟

در صورت عدم تمایل بیمه گذار از ادامه قرارداد بیمه ای قبل از پایان قرار داد 15 % مبلغی معادل مبلغ ذکر شده در جدول بیمه عمر و تامین آتیه و در ستون حداقل سود تضمینی 15 % بصورت علی الحساب در آن سال پرداخت میگردد. لازم به ذکر است سالانه این مبلغ بر اساس سود سالانه شرکت تعیین گردیده و در هر صورت از 15 % سود تضمینی برای مدت 10 سال کمتر نخواهد بود.

آیا می توان شرایط بیمه نامه را تغییر داد ؟

بلی
اعمال تغییرات در شرایط بیمه نامه در طول مدت قرارداد در سررسید هر یک از سنوات بیمه ای مقدور می باشد .

آیا بیمه های عمر معاف از مالیات می باشند؟

حال اینکه در مورد سایر اموال و داراییها این امر تابع قانون انحصار وراثت می باشد. طبق ماده 136 قانون مالیات های مستقیم سرمایه بیمه عمر و نیز اندوخته حاصل از سرمایه گذاری های صورت گرفته، تماماً از پرداخت مالیات معاف می باشند و نظر به ماده 148 قانون مالیات های مستقیم بند (2- ج) مبالغ پرداختی از بابت بیمه عمر می توانند جزو هزینه های قابل قبول مؤسسات از نظر مالیات به حساب آیند.

پس از انحلال و ورشکستگی شرکت سرمایه مشتری چه می شود ؟

طیق ماده 60 از قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران، مصوبه سال 1350:
ماده 60. اموال مؤسسات بیمه همچنین ودایع مذکور در مواد 36 و 46 تضمین حقوق و مطالبات بیمه‏گذاران، بیمه‏ شدگان و صاحبان حقوق آنان است و در صورت انحلال یا ورشکستگى مؤسسه بیمه بیمه‏ گذاران و بیمه ‏شدگان و صاحبان حقوق آنان نسبت به سایر بستانکاران حق تقدم دارند. در میان رشته‏هاى مختلف بیمه حق تقدم با بیمه عمر است.

مؤسسات بیمه نمی‏توانند بدون موافقت قبلى بیمه مرکزى ایران اموال خود را صلح حقوق نمایند و یا به رهن واگذار کنند و یا موضوع هر نوع معامله با حق استرداد قرار دهند.

دفاتر اسناد رسمى موظفند هنگام انجام این قبیل معاملات موافقتنامه بیمه مرکزى ایران را مطالبه و مفاد آن‏را در سند منعکس کنند.

ماده 36. مؤسسات بیمه ایرانى با سرمایه حداقل یک‏صد میلیون ریال تشکیل مى‏شود که باید 50 درصد آن نقداً پرداخت شده باشد میزان ودیعه‏اى که عندالاقتضا براى هر یک از رشته‏هاى بیمه در نظر گرفته خواهد شد در آیین‏نامه‏اى که از طرف بیمه مرکزى ایران تهیه و به تصویب شوراى عالى بیمه می‏رسد تعیین خواهد شد.

ماده 46. مؤسسات بیمه خارجى باید طبق آیین‏نامه‏اى که به پیشنهاد بیمه مرکزى ایران به تصویب شوراى عالى بیمه مى‏رسد مبلغى براى هر یک از دو رشته بیمه‏هاى زندگى و سایر انواع بیمه نزد بیمه مرکزى ایران تودیع‏ نمایند. مبلغ ‏این ودیعه در هریک از دو موردمذکور از پانصد هزار دلار یا معادل آن از ارزهاى مورد قبول بانک‏مرکزى‏ایران‏ کمترنخواهد بود.

هر یک از مؤسسات بیمه خارجى باید درآمدهاى خود را سال‏ به ‏سال به ودیعه مزبور اضافه کند تا در هر مورد مبلغ ‏ودیعه حداقل به دو برابر مبلغ مصوب شوراى عالى بیمه برسد.
اافزایش ودیعه مازاد بر مبالغ فوق اختیارى است.

 

استثنایات این بیمه نامه چیست ؟

الف – مسابقات سرعت و اکتشاف و پروازهای اکروباتی
ب – خطر جنگ و یا هر نوع حادثه دیگری که جنبه نظامی داشتته باشد .
ج – خودکشی قبل سه سال و 36 قسط کامل مگر اینکه ثابت شود خودکشی غیر ارادی بوده
د – در صورتیکه استفاده کننده یا بیمه گذار مسبب مرگ بیمه شده باشند.

مزایای بیمه عمر نسبت به نظام بانکی چیست ؟

الف – در نظام بانکی با تغییر سیاست بانک مرکزی سود نیز تغییر می نماید ولی در بیمه عمر و تامین آتیه در هر شرایطی سود هیچ گاه کاهش نمی یابد و همچنین در صورت تشکیل منافع افزایش خواهد یافت .
ب – بیمه عمر و تامین آتیه ، پس اندازی منظم و سیستماتیک و البته اجباریست که پس انداز بانکی چنین خاصیتی ندارد .
ج – با وجود به اینکه در نیمه اول بیمه نامه در صورت باز خریدی مقداری ازسرمایه پرداختی بعنوان حق بیمه عمر و هزینه های بیمه گری کسر می گردد ولی این خود باعث می شود باز خریدی این بیمه نامه آخرین تصمیم باشد .
د – وام در این سیستم در عرض بیست دقیقه و بدون هیچ تشریفاتی پرداخت می شود ولی در نظام بانکی ……..
ه – مهمتر از همه اینکه در هیچ بانکی عمر انسان در برابر کل پس انداز احتمالی باضافه سود آن بیمه نخواهد شد که در بیمه عمر و تامین آتیه چنین امری امکان پذیر می باشد.

پس اگر مطمئن باشیم عمر جاودانه خواهیم داشت نیازی به بیمه عمر نیست و فقط یک حساب بانکی خوب کافی است .
ولی اگر ۱٪ احتمال وجود ریسک (حادثه و از کارافتادگی و … ) احساس می کنید حتما در کنار یک حساب بانکی خوب یک بیمه نامه خوب عمروسرمایه گذاری داشته باشید.

آیا اشخاص بیمار نیز می توانند تحت پوشش این بیمه نامه قرار گیرند ؟

برخی از بیماری ها با نظر پزشک و دریافت حق بیمه اضافی قابل بیمه شدن می باشد ولی بیماری های لا علاج قابل بیمه شدن نمی باشد. در عین حال برای اینکه بیمه گر و بیمه گذار با مشکل مواجه نشوند بهتر است پرسش نامه با دقت مطالعه وتکمیل گردد.

شرایط بازنشستگی از محل عمر چه تفاوتی با حقوق بازنشستگی تامین اجتماعی دارد ؟

در مدت 20 سال حقوق دریافتی بیش از حقوق دریافتی با سابقه 30 ساله تامین اجتماعی است. جمع حق بیمه پرداختی 20 ساله بسیار کمتر از 30 سال تامین اجتماعی است.
– نیاز به اشتغال در محل یا تایید بازرس تامین اجتماعی نمیباشد و مناسب برای خانمهای خانه دار یا کودکان و نوزادان.

مدارک لازم جهت پوشش از کار افتادگی را نام ببرید ؟

در صورت از کار افتادگی علاوه بر مدارک تاییدیه پزشکی قانونی و مراجع ذی صلاح نظریه و مدارک مورد درخواست پزشک معتمد بیمه گر نیز لازم می باشد.

مدارک لازم جهت گرفتن سرمایه را نام ببرید ؟

الف – بیمه نامه و ضمایم آن
ب- قبوض رسید حق بیمه های پرداختی
ج – کارت شنا سایی ورونوشت آن
و در صورتیکه پرداخت سرمایه در صورت فوت باشد در اولین فرصت و حداکثر تا یک ماه از طرف استفاده کننده یا بیمه گذار کتبا” و با ذکر دلیل فوت به اطلاع بیمه گر برسد و علاوه بر مدارک فوق مدارک ذیل برای رسیدگی در اختیار بیمه گر قرارگیرد
1- گواهی رسمی فوت
2 – گواهی مشروح آخرین پزشک معالج که در آن علت بیماری شرح و سیر آن ذکر شده باشد .
3 – در صورتیکه فوت بر اثر حادثه باشد گزارش حادثه که توسط مراجع ذی صلاح تهیه شده باشد
4 – در صورتیکه استفاده کنندگان مشخص نشده باشند گواهی انحصار وراثت

 

مزایای اخذ نمایندگی

۱- فعالیت در یک صنعت پایدار اقتصادی به انتخاب کارشناسان
سال هاست که از صنعت بیمه ، در کنار بانک و بورس به عنوان مهم ترین و تاثیرگذار ترین صنایع اقتصادی یاد می شود . یکی از ملاک های تعیین رشد اقتصادی هر جامعه در حال توسعه یا توسعه یافته ، توجه به ضریب رشد و نفوذ این سه صنعت در میان مردم است . هر چند که در تمام امور از ریسک و تخمین میزان شکست یا موفقیت در کاری صحبت به میان می آید ، اما تخمین این ریسک و به کار بستن عواملی برای کاهش و مدیریت آن در صنایع اقتصادی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است . به عقیده بسیاری از کارشناسان ملی و بین المللی و همچنین با استناد به تحقیقات علمی انجام شده در سال های اخیر ، از بیمه به عنوان پایدارترین ، کم خطر ترین و پر سود ترین صنعت اقتصادی یاد شده است .

۲- خدمتی صادقانه به تمامی دوستان ، آشنایان و هموطنان
هر فردی از جامعه مشغول هر کاری که باشد ، در حال خدمت به خود و تلاش برای کمک به سازندگی و پویایی جامعه است و جامعه ای که در آن زندگی می کنیم آیینه تمام نمای تلاش های فردی اعضای آن است . حال در این میان مشاغلی وجود دارند که کمتر با مردم به طور مستقیم در ارتباط هستند و بیشتر امور خدماتی را در پشت صحنه انجام می دهند اما بعضی دیگر از شغل ها ، به دلیل ماهیتی که دارند مستقیما با مردم در ارتباط بوده و در تاثیر و تاثر با آنها به سر می برند . پزشکان ، پرستاران ، وکلا ، معلمین ، مشاوران و . . . ازین جمله هستند . فعالان صنعت بیمه نیز این افتخار را کسب خواهند کرد که در زمره مشاغلی باشند که در ارتباط مستقیم و نزدیک با مردم هستند و همچنین فعالیت آنان هم به طور مستقیم و هم به طور غیر مستقیم ، خدمتگزاری به هم وطنان شریفشان است .

۳- همکاری با بهترین شرکت بیمه به انتخاب بیمه مرکزی
پس از آنکه پیرامون پایداری بالا و ریسک پذیری کم فعالیت های بیمه ای توضیحاتی ارائه شد ، به اهمیت فعالیت در صنعت بیمه پرداختیم و این نکته را یادآور شدیم که همچون بسیاری از فعالیت هایی که مستقیما با مردم در ارتباط هستند (مانند : پرستاران ، پزشکان ، کشاورزان ، معلمان و . . .) و به صورت مستقیم خدمتگزار ایشان هستند ، بیمه نیز از جمله فعالیت هایی است که در ارتباط مستقیم با مردم قرار دارد . حال باید بر این موضوع تاکید کنیم که شرکت بیمه پاسارگاد سال های متوالی است که به انتخاب بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان برترین شرکت بیمه ای کشور شناسایی و معرفی می گردد . پیوستن به این چنین شرکتی که در مدت کوتاهی که از فعالیت خود می گذرد توانسته بیشترین سهم بازار را از آن خود کند ، افتخاری است که هر نماینده می تواند به آن ببالد . . .

۴- همکاری با اولین سامانه اینترنتی فروش بیمه عمر در ایران
امروزه با پیشرفت آی تی و فراگیر شدن استفاده از اینترنت میان مردم ، اکثرا تمایل دارند کلیه کارهای بانکی ، خدماتی ، تحصیلی و یا حتی خرید های خود را از طریق اینترنت و از پشت رایانه شخصی خود انجام دهند و کمتر برای انجام اینگونه امور محل کار یا محل سکونت خود را ترک کنند . با این اوصاف ضرورت ایجاد پایگاهی برای دریافت خدمات بیمه ای توسط هم وطنان عزیز کاملا مشهود بود . سامانه اینترنتی صدور و تمدید بیمه عمر و تامین اتیه بیمه پاسارگاد اولین و تنها پورتال اینترنتی در ایران است که کلیه خدمات بیمه عمر در آن به صورت آنلاین و بر خط انجام می شود . نمایندگان و همکاران عزیز بیمه ای با استفاده از خدماتی که در این سامانه در اختیار آنها قرار می گیرد می توانند کلیه امور بیمه ای و بانکی خود و مشتریان خود را به صورت اینترنتی مدیریت نموده و انجام دهند و از این امکان به عنوان یک برتری و امتیاز مثبت برای خود یاد نمایند .

۵- دریافت آموزش های بازاریابی و فروش بیمه عمر
از جمله برتری های سامانه اینترنتی فروش بیمه عمر که سایر همکاران را بر آن داشته تا ما را برای ارائه خدمات بیمه ای خود انتخاب نمایند ، ارائه آموزش های جامع و مفید پیرامون مباحث بازاریابی و فروش بیمه های عمر و سایر رشته های بیمه ای است . بر خود وظیفه می دانیم که هیچ گاه و تحت هیچ شرایطی همکاران و نمایندگان خود را تنها نگذاریم و همیشه با ارائه جدیدترین راهکارها و با در اختیار قرار دادن جدیدترین مقالات آموزشی پشتیبان ایشان باشیم . چرا که به این موضوع ایمان داریم که موفقیت نمایندگان است که به موفقیت ما دامن می زند و در این رابطه پایاپای تنها زمانی برای هر دو طرفین موفقیت حاصل می شود که در کنار هم و یار یکدیگر باشند .

۶- شرکت در کارگاه های آموزشی و همایش های بیمه ای
اصل پیشرفت و موفقیت متقابل از جمله مواردی است که ما سرلوحه کار خود قرار داده ایم و بر آن اعتقاد داریم . معتقد هستیم که موفقیت تنها با مشارکت همگانی و همکاری با یکدیگر امکان پذیر است و در جهت نیل به همین هدف ، سعی خود را کرده و می کنیم تا به صورت ماهیانه و یا حد اکثر فصلی ، کارگاه های آموزشی بازاریابی و فروش بیمه عمر را برای همکاران و نمایندگان خود برپا نماییم و ذیل آنها علاوه بر معرفی جدیدترین روش های بازاریابی و فروش این بیمه نامه مفید و سودمند ، به سوالات و مسائل پیش روی دوستان پاسخ مناسب دهیم . شرکت در این کارگاه ها برای تمام نمایندگان بیمه عمر پاسارگاد آزاد است .

۷- دریافت کارمزد از فروش مستقیم و غیرمستقیم بیمه نامه
از دیگر مزایایی که ما در این سامانه برای بازاریابان و نمایندگان و همکاران خود در نظر گرفته ایم ، امکان پرداخت کارمزد به کلیه سفارشات مستقیم و غیر مستقیم شما است . بدین صورت که نمایندگان علاوه بر اینکه از بیمه های عمری که به صورت مستقیم به فروش می رسانند کارمزد دریافت می کنند ، از سفارشاتی که به صورت غیر مستقیم و توسط زیر مجموعه های خود ثبت می شود نیز قادر به دریافت کارمزد نقدی هستند که جزئیات نحوه محاسبه و پرداخت این کارمزدها در صفحه ای با همین عنوان در سایت موجود می باشد .

۸- دریافت کارمزد مستمر از فروش بیمه تا پایان زمان بیمه نامه
با پیوستن به نمایندگان رسمی بیمه عمر و تامین آتیه بیمه پاسارگاد شما می توانید کارمزد هر بیمه نامه ای را که صادر می کند به صورت ماهیانه تا اتمام زمان بیمه نامه صادر شده دریافت کنید . با پیوستن به تیم نمایندگان رسمی بیمه پاسارگاد ، کارمزد ها به صورت دوره ای و تا زمان اتمام بیمه مدت بیمه نامه به حساب شما منظور می گردد . شایان ذکر است همکاران فعالیت خود را در سمت بازاریابی آغاز می کنند و پس از برخورداری از محتوای دوره های آموزشی و جذب اولین بیمه نامه عمر ، به جمع نمایندگان رسمی بیمه پاسارگاد می پیوندند .

۹- قرار گرفتن تحت پوشش بیمه تکمیلی بیمه پاسارگاد
از جمله مزایای منحصر به فردی که بیمه پاسارگاد برای نمایندگان بیمه عمر و تامین آتیه خود در نظر گرفته است ، ارائه پوشش بیمه های تکمیلی برای این عزیزان است . هر بازاریاب پس از گذشت شش ماه از زمان پیوستن به تیم نمایندگان بیمه عمر و تامین آتیه بیمه پاسارگاد تحت پوشش بیمه تکمیلی بیمه پاسارگاد بوده و از تمام منافع و مزایای این بیمه نامه برخوردار می گردد . شایان ذکر است کلیه نمایندگان بیمه پاسارگاد از این پوشش فوق العاده برخوردار بوده و این امتیاز ویژه تنها از سوی بیمه پاسارگاد در کل کشور ارائه می گردد .

۱۰- اخذ نمایندگی بیمه عمر بدون نیاز به دفتر یا محل کار ثابت
بر خلاف سایر شرکت های بیمه که شما می بایست حتما قبل از عقد قرارداد و اخذ نمایندگی رسمی اقدام به تهیه یک محل ثابت تجاری یا اداری مانند دفتر یا مغازه برای محل کار خود نمایید ، در شرکت بیمه پاسارگاد این امکان برای بازاریابان و نمایندگان رسمی بیمه عمر و تامین آتیه فراهم شده است تا بدون نیاز به معرفی محل ثابت برای دفتر کار خود نسبت به اخذ نمایندگی مبادرت ورزند . همکاران گرامی می توانند بدون دارا بودن هر گونه محل اداری یا تجاری ، نسبت به اخذ نمایندگی بیمه عمر اقدام نموده و کلیه امور و فعالیت های بیمه ای خود را به صورت سیار انجام دهند .

۱۱- امکان فروش بیمه عمر در سراسر ایران و بدون محدودیت جغرافیایی
بر خلاف اکثر شرکت های بیمه ای که شما را ملزم به فعالیت در یک شهر یا استان خاص می نمایند ، در شرکت بیمه پاسارگاد برای علاقمندان به فعالیت بیمه ای هیچ گونه محدودیت جغرافیایی وجود نداشته و نخواهد داشت . علاقمندان و نمایندگان بیمه عمر و تامین آتیه پاسارگاد می توانند حسب علاقه یا مقتضیات زمانی خود ، در هر منطقه ای از کشور ایران اقدام به جذب و صدور بیمه نامه نمایند . همچنین شرایط به نحوی برای همکاران آماده گردیده که از امکان صدور لحظه ای بیمه های عمر در سراسر ایران برخوردار خواهند بود .

۱۲- امکان فروش کلیه رشته های بیمه ای و دریافت کارمزد آن ها
با شعار حمایت همه جانبه از نمایندگان و با هدف گسترش فرهنگ بیمه در کشور و در جهت نیل به جامعه ای ایمن و سرشار از آرامش تمام قوای خود را بسیج نموده ایم تا در یک همکاری دو جانبه و دوستانه و حرفه ای ، بتوانیم با کمک تیم فروش خود و بهره گیری از نمایندگان مجرب این آرزوی دیرین را برآورده سازیم . با توجه به همین نکته هیچ گاه نمایندگان بیمه عمر و تامین آتیه خود را محدود نکرده و نخواهیم کرد و این همکاران محترم این آزادی را خواهند داشت تا علاوه بر فعالیت در حوزه بیمه های عمر ، نسبت به بازاریابی و صدور سایر رشته های بیمه ای نیز فعالیت داشته و در قبال فعالیت خوبی که از خود ارائه می دهند ، کارمزد کامل تمامی بیمه نامه های صادره را از بیمه پاسارگاد دریافت نمایند .

نحوه محاسبه کارمزد نمایندگان جنرال

آیا رقم­ های بالای کارمزد برای نمایندگان بیمه واقعی است؟

این کارمزدها چگونه محاسبه می­ شود؟

یک بیمه عمر چقدر سود دارد که بیشتر شرکت های خصوصی بیمه در تلاش هستند تا سهم بیشتری از بیمه عمر و پس انداز را از آنِ خود کنند؟

 

اطلاع از نحوه کارمزد بیمه عمر نکته اتکا و تصمیم ­گیری بسیاری از نماینده ها است تا تلاش خود را برای فروش این بیمه نامه بیشتر کنند و جزو اطلاعات بدیهی و دانسته­ های قطعی آنها باید باشد اما گاهی باز در محاسبات اشتباه می­کنند و سودی که منتظرش هستند دریافت نمی­ کنند. چرا؟ بد نیست یکبار روش محاسبه را اینجا مرور کنیم.

طبق آیین نامه ۶۸بیمه­ های عمر و زندگی، کارمزد بیمه های عمر در شرکت های بیمه به دو روش محاسبه و پرداخت می­شود که روش عمومی تر را در اینجا توضیح می دهیم:

۷۵ درصد از حق بیمه پرداختی در سال اول (به شرط اینکه از ۳۰ تقسیم بر هزار سرمایه بیمه ­نامه تجاوز نکند)، به عنوان کارمزد بیمه عمر به نماینده عمومی پرداخت می­شود.

 

سال اول

سال دوم سال سوم سال چهارم سال پنجم
40 درصد از 75 درصد حق بیمه پرداختی 15 درصد از 75 درصد حق بیمه پرداختی 15 درصد از 75 درصد حق بیمه پرداختی 15 درصد از 75 درصد حق بیمه پرداختی

15 درصد از 75 درصد حق بیمه پرداختی

 

علاوه بر این، هر سال تا پایان مدت زمان قرارداد بیمه نامه عمر و یا تا سالی که بیمه گذار نسبت به پرداخت حق بیمه اقدام می کند نیز ۳ یا ۴ درصد از کل حق بیمه وصولی، به عنوان هزینه پیگیری و… به نماینده پرداخت می­شود.

نکته قابل توجه این است که  بین ۳۰ تقسیم بر هزار سرمایه فوت بیمه نامه یا ۷۵ درصد حق بیمه وصولی سال اول، هرکدام که کمتر باشد به عنوان کارمزد منظور خواهد شد. بنابراین ملاک محاسبه کارمزد در بیمه های عمر، در واقع سرمایه فوت بیمه نامه و نه حق بیمه وصولی می­باشد. اما چنانچه ضریب سرمایه فوت بیمه نامه عمر را حداکثر حالت ممکن درنظر بگیرید (که در بسیاری از شرکت­ها، ۲۵ برابر حق بیمه سال اول است) ۳۰ در هزار سرمایه فوت در سال اول با ۷۵ درصد حق بیمه وصولی سال اول برابر خواهد بود. لذا با پیش فرض قراردادن اینکه سرمایه فوت در بیمه نامه ­های صادرشده، حداکثر میزان ممکن است و به جهت سهولت در محاسبه کارمزد، ما ۷۵ درصد حق بیمه وصولی را به عنوان ملاک محاسبات خود در ادامه این مقاله، قرار داده ­ایم. بدیهی است که اگر شما به هر دلیلی، سرمایه فوت کمتری برای بیمه­نامه منظور نمایید، می ­بایست ۳۰ در هزار سرمایه فوت را به عنوان کارمزد بیمه نامه عمر در نظر بگیرید.

توجه مهم اینکه در ماده ۱۰ – آیین نامه ۸۳ مربوط به بیمه­ های عمر بیمه مرکزی صراحتاً قید شده کارمزد بیمه ­های عمر و سرمایه­ گذاری به صورت یک بخش ۴۰% و چهار بخش ۱۵% قابل پرداخت می­باشد. به علاوه ۳% حق بیمه وصولی هرسال به عنوان هزینه های وصول. اما متأسفانه برخی از شرکت­های بیمه همچنان با تکیه بر ماده ۸ –آیین نامه ۶۸ بیمه­ های زندگی، از روش یک بخش ۳۰% و چهار بخش ۱۷٫۵% برای پرداخت کارمزد استفاده می­کنند. در حال حاضر نیز برخی از شرکت­های خصوصی به جای ۳ درصد، ۴% حق بیمه وصولی را به عنوان هزینه وصول به نماینده جنرال پرداخت می­کنند.

برای شفاف شدن بهتر مطلب از یک مثال استفاده می کنیم. در این مثال؛

1-     حق بیمه وصولی بدون در نظر گرفتن هزینه پوشش های تکمیلی است.

2-     ضریب سرمایه فوت 25 برابر در نظر گرفته شده است.

اگر شما یک بیمه عمر با حق بیمه سالیانه ۱۰۰۰۰۰۰ (یک میلیون) تومان بفروشید، ۷۵۰ هزار تومان (معادل ۷۵ درصد کل حق بیمه وصولی) کارمزد دریافت خواهید نمود. ۴۰ درصد از این ۷۵۰ هزارتومان (برابر با ۳۰۰ هزارتومان) را در ابتدای ماه بعدی دریافت خواهید نمود. در سال های دوم تا پنجم نیز به شرط ادامه پرداخت حق بیمه از سوی بیمه گذار، هر سال در همان ماه، ۱۵ درصد از آن ۷۵۰ هزارتومان (برابر با ۱۱۲۵۰۰ تومان) دریافت خواهید نمود. علاوه بر این مبالغ، هر سال تا پایان مدت زمان قرارداد بیمه نامه یا تا زمانی که بیمه گذار به پرداخت حق بیمه خود ادامه می دهد، ۳ یا ۴ درصد (بسته به قوانین داخلی شرکت بیمه متبوع شما) از حق بیمه وصولی هر سال که در این مثال (با احتساب ۴%) برای سال اول، برابر است با ۴۰ هزارتومان را دریافت خواهید نمود.

البته اغلب بیمه نامه های عمر با تعدیل سالیانه حق بیمه همراه هستند. به طور مثال اگر همان بیمه ۱۰۰۰۰۰۰ تومانی بالا را با تعدیل ۱۰% سالیانه حق بیمه فروخته باشید، در سال اول ۴% یک میلیون تومان (برابر با ۴۰ هزار تومان)، در سال دوم ۴% حق بیمه ۱۱۰۰۰۰۰ تومان (برابر با ۴۴هزارتومان)، درسال سوم ۴% حق بیمه ۱۲۱۰۰۰۰ تومان (برابر با ۴۸۴۰۰ تومان) و… تا پایان مدت قرارداد بیمه نامه به همین روال، مبالغ ۴% درصد حق بیمه وصولی در هر سال را دریافت خواهید نمود که خود، درآمد بسیار قابل توجهی در تعداد بالای بیمه نامه و در سال های آتی پیش رو را برای شما رقم می زند.

چنانچه بیمه نامه عمر را با حق بیمه ماهیانه می فروشید، تمامی مبالغ فوق الذکر را باید تقسیم بر ۱۲ (تعداد ماه های سال) کنید تا کارمزد ماهیانه شما به دست آید.

نکته اینجاست که در حال حاضر با توجه به دستور بیمه مرکزی تمامی شرکت های بیمه مکلف به حذف سود قطعی و پیش خود شدند و همین امر باعث یکسان شدن بیمه های عمر گردید. تنها ویژگی که می تواند این بیمه ها را از هم متمایز نماید سود حاصل از مشارکت اندوخته ی بیمه گذاران است که در پایان مدت قرارداد به آنها پرداخت می شود. هر شرکتی که بزرگتر و دارای توانایی مالی و فنی بیشتری باشد می تواند از طرح های سرمایه گذاری پرسودتر شرکت کرده و مبلغ پرداختی به بیمه گذاران خود را بالا ببرد.

 

 

تمدید مجوز قبولی اتکایی بیمه پاسارگاد

مجوز قبولی اتکایی شرکت بیمه پاسارگاد از مؤسسات بیمه داخلی توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تمدید شد.

طبق گزارش های دریافتی، بیمه پاسارگاد ضمن دارا بودن شرایط اجرایی آیین نامه اعطای مجوز قبولی اتکایی و همچنین براساس قابلیت های فنی، علمی و اجرایی سال های گذشته توانست مجوز قبولی اتکایی از مؤسسات بیمه داخلی را برای سال ۱۳۹۶ توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تمدید نماید.

گفتنی است، با توجه به مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۰۱ مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام در خصوص افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۱۳۴ر۱ میلیارد ریال به مبلغ ۴/ ۰۸۲ر۴ میلیارد ریال طی ۲ مرحله و موافقت با تفویض اجرایی نمودن مراحل آن به هیأت مدیره ، مرحله اول افزایش سرمایه مذکور برای رسیدن به مبلغ ۲/ ۰۴۱ر۲ میلیارد ریال در شهریور ماه سال ۱۳۹۴ آغاز شد و با تکمیل عملیات مربوطه، در تیر ماه سال ۱۳۹۵ به ثبت رسید و مرحله دوم آن برای رسیدن به مبلغ ۵/ ۵۵۱ر۲ میلیارد ریال ، در آبان ماه سال ۱۳۹۵ آغاز شد و در خرداد ماه سال ۱۳۹۶ به ثبت رسیده است.

همچنین کسب «سطح مطلوب» یا «سطح یک» توانگری مالی شرکت بیمه پاسارگاد به تشخیص بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای پنجمین سال متوالی و دارا بودن کادر فنی متخصص و مجرب در امور اتکایی بر اساس تأیید صلاحیت تخصصی آن ها توسط بیمه مرکزی ، موجب شد تا این شرکت بتواند مجوز قبولی اتکایی را دریافت نماید.

شرکت بیمه پاسارگاد در تاریخ پنجم آبان ماه ۱۳۸۶ مجوز قبولی اتکایی از مؤسسات بیمه داخلی را از  بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران دریافت و با صدور اولین گواهی قبولی در تاریخ هجدهم آذر ماه ۱۳۸۶ فعالیت خود را در این بخش نیز آغاز کرده و این مجوز همه ساله تمدید شده است.