پرداخت 52 میلیارد ریال غرامت دیه و نقص عضو به دختران دانش آموز شین آبادی

یمه ایران بیش از 5 میلیارد و 227 میلیون تومان به بازماندگان و حادثه دیدگان آتش سوزی دبستان دخترانه روستای شین آباد پرداخت کرده است. علاوه بر این تمامی دانش آموزان مصدوم این واقعه تلخ، تحت پوشش بیمه عمر و پس انداز بیمه ایران قرار گرفتند.

به گزارش روابط عمومی بیمه ایران، در پی وقوع آتش سوزی 15 آذر 1391 در دبستان روستای شین آباد پیرانشهر، این شرکت به منظور مساعدت به حادثه دیدگان و تسریع در پرداخت خسارت زیان دیدگان، دراسرع وقت به موضوع غرامت دانش آموزان رسیدگی و در مجموع بالغ بر 52 میلیارد و 279 میلیون و 950 هزار ریال پرداخت کرد.

گزارش مدیریت بیمه های اشخاص شرکت سهامی بیمه ایران می افزاید : از مبلغ یاد شده ، در مجموع معادل یک میلیارد و 260 میلیون ریال بابت غرامت فوت 2 نفر از دانش آموزان به نامهای مرحومه سیران یگانه و مرحومه ساریا رسول زاده در اسفند سال 91 ، یعنی کمتر از سه ماه پس از وقوع حادثه ، به بازماندگان پرداخت شد ( توضیح اینکه فوت یکی از دانش آموزان در ماه حرام و دیگری درماه غیر حرام اتفاق افتاده بود، لیکن به منظور مساعدت بیشتر ، غرامت هر دو بر مبنای ماه حرام محاسبه و پرداخت شد) . همچنین ، بیمه ایران بابت غرامت نقص عضو و دیه و ارش زیان دیدگان معادل 41 میلیارد و 459 میلیون 950 هزار ریال خسارت پرداخت کرد. بر اساس صدمات وارد شده، بیشترین غرامت دیه پرداختی به ترتیب معادل 5 میلیارد و 567 میلیون ریال ، 5 میلیارد و 178 میلیون ریال و 4 میلیارد و 567 میلیون ریال در وجه سه نفر از حادثه دیدگان پرداخت شد و کمترین دیه پرداختی معادل 91 میلیون ریال بود. پرداخت هزینه های پزشکی حادثه دیدگان بالغ بر 8 میلیارد ریال (بصورت سرجمع) در وجه بیمارستانها از دیگر پرداختی های شرکت بوده است.

نوشتن نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.