مراکز بهداشتی و درمانی شهر سالم (بیمه پاسارگاد)

از بیمه شدگان گرامی بیمه پاسارگاد خواهشمندیم در هنگام مراجعه به مراکز زیر جهت معاینات پزشکی بیمه عمر و تامین آتیه ناشتا بوده و کارت شناسایی به همراه داشته باشند و در صورت نیاز به انجام مواردی جز آنچه در معرفی نامه وجود دارد با مرکز هماهنگ نمایند.

مراکز نشانی  تلفن تماس
مرکز بهداشتی درمانی منطقه سه خیابان شریعتی، سه راه ضرابخانه 22253646
مرکز بهداشتی درمانی منطقه شش خیابان ولیعصر، بعد از طالقانی، کوچه فرهنگ حسینی، شماره 36 88942528
مرکز بهداشتی درمانی منطقه هشت بزرگراه رسالت،خیابان دردشت،پائین تر از چهار راه گلبرگ،شماره 172 77933374