راهنمای استفاده از جدول بیمه عمر

جدول استعلام از طریق نرم افزار استعلام بیمه با توجه به مشخصات و خصوصیات بیمه شده (سن، وضع مزاجی، سلامتی، مدت بیمه و مبلغ بیمه و…)تهیه می گردد.
در این بخش قسمتهای مختلف این جدول استعلام را شرح داده و امید است با ارائه این راهنما بتوانیم اطلاعات جامع و کاملی را در اختیار شما قرار دهیم.

در تصویر زیر یک استعلام به صورت پیش فرظ قرار داده و قسمتهای مختلف در آن شماره گذاری و مشخص شده است.
با دنبال کردن شرح قسمتهای شماره گذاری شده با چگونگی عملکرد این جدول، اعداد و ارقام آن آشنا شوید.

تشریح جدول استعلام بیمه عمر و آتیه پاسارگاد

توضیحات بر اساس شماره مشخص شده در جدول

شماره 1- در این قسمت مشخصات بیمه شده با توجه به شناسنامه ذکر می شود.
شماره 2- تاریخ تولد بیمه شده ذکر می شود.
شماره 3- نرم افزار با توجه به تاریخ تولد بیمه شده سن وی را محاسبه کرده و در این قسمت قرار می دهد.

شماره 4 :

کادر دوم جدول

4-1 – مدت بیمه به سال :
مدت بیمه بنا به تقاضای بیمه گذار می تواند از 5 سال تا 30 سال قید می گردد.

4-2 – مبلغ حق بیمه به ریال:
منظور مبلغی است که بیمه گذار قبول می کند ماهانه پرداخت نماید (از 20.000 تومان تا 334.000 تومان در ماه)

4-3 – نحوه پرداخت اقساط حق بیمه :
بیمه گذار یکی از روشهای پرداخت حق بیمه را با توجه به توانایی مالی ماهانه – سه ماهه – شش ماهه و یا سالانه را انتخاب می نماید.
(در این استعلام روش پرداخت ماهانه می باشد)

4-4 – درصد افزایش سالانه حق بیمه :
با توجه به اینکه نرخ تورم قابل کنترل نیست وهرساله این نرخ تغییر می کند لذا بمنظور این که پول اندوخته شده بیمه گذار در آینده ارزش روز خود را داشته باشد بیمه گذار می تواند از 5% تا 25% حق بیمه خود را افزایش دهد تا تورم آینده را پوشش دهد .
(در این استعلام 10 درصد در نظر گرفته شده است)

4-5 – افزایش از سال 2 :
در بیمه عمر پاسارگاد می توانید انتخاب کنید که درصد افزایش بیمه عمر از سال چندم قرارداد اضافه شود.(به طور مثال از سال دوم)

4-6 – مبلغ هر قسط به ریال :
مبلغ هر قسط از ضرب مبلغ هر قسط در روش پرداخت بدست می آید.

4-7 – مبلغ سپرده :
یکی از مزایا بیمه پاسارگاد در مقایسه با سایر بیمه ها امکان سپرده گذاری افراد بصورت همزمان با پرداخت قسط ماهیانه یا بدون پرداخت قسط با پوشش بیمه می باشد.
مثلا” فرد می تواند مبلغ 5 میلیون تومان سپرده و ماهیانه هم مبلغ 20.000 تومان بپردازد .
(در استعلام های پیش فرظ سایت این مبلغ صفر می باشد)


شماره 5 :

کادر سوم جدول

5-1 – ضریب تشکیل سرمایه بیمه عمر :
این ضریب می تواند از 60 تا 300 برابردر نظر گرفته شود و به مفهوم این است که اگر فردی 100.000 تومان ماهیانه حق بیمه پرداخت می نماید سرمایه بیمه عمر او 300 برابر مبلغ حق بیمه پرداختی او در ماه منظور می گردد .
(در استعلام های پیش فرظ سایت این ضریب 300 برابر در نظر گرفته شده است )

5-2 – درصد افزایش سالانه سرمایه خطر فوت :
بمنظور پوشش نرخ تورم در سالهای آینده و جلو گیری از کاهش سرمایه خطر فوت بیمه گذار می تواند از 5% تا 25% سرمایه خود را افزایش دهد.

5-3 – افزایش از سال 2 :
در بیمه عمر پاسارگاد می توانید انتخاب کنید که درصد افزایش پوشش های بیمه عمر از سال چندم قرارداد اضافه شود.(به طور مثال از سال دوم)

5-4- پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه در صورت از کار افتادگی :
در صورتیکه فرد شاغل و واجد شرایط باشد می تواند تحت این پوشش قرار بگیرد تا در صورتیکه (پس از سال اول )از کار افتاده شود از پرداخت حق بیمه های سالهای بعد معاف گردد .
(در استعلام های پیش فرظ سایت این پوشش انتخاب نشده است)
*برای اطالاعات بیشتر به بخش شرایط پوشش های تکمیلی(پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه مراجعه کنید)

5-5- پوشش بیمه از کارافتادگی به هر علت :
در صورت از کارفتادگی دائم و کامل علاوه بر پرداخت حق بیمه تا سقف 40 میلیون تومان غرامت پرداخت می شود.

5-6- مبنای محاسبه سرمایه آتش سوزی منزل مسکونی:
بیمه عمر پاسارگاد بیمه آتش سوزی بیمه منزل مسکونی بیمه شده را روی بیمه عمر ارائه می دهد و این مبلغ حداکثر تا سقف 500 میلیون تومان می تواند باشد.

5-7- درصد افزایش سرمایه بیمه آتش سوزی منزل مسکونی :
ضریب سالیانه افزایش بیمه آتش سوزی از 500 تا 1500 برابر حق بیمه ماهیانه می تواند باشد.
(در استعلام های پیش فرظ سایت این پوشش انتخاب نشده است)

5-8- پوشش خطر اضافی زلزله و آتشفشان :
بیمه گذار می تواند این پوشش را برای بیمه نامه عمر خود دریافت نماید.
(در استعلام های پیش فرظ سایت این پوشش انتخاب نشده است)


شماره 6 :

6-1- ضریب سرمایه خطر حادثه :
ضریب سرمایه حادثه از 0 تا 3 برابرسرمایه فوت قابل لحاظ است.
(در استعلام های پیش فرظ سایت سرمایه فوت در اثر حادثه در این استعلام 3 برابر سرمایه فوت طبیعی در نظر گرفته شده است)

6-2- ضریب سرمایه نقص عضو و از کارافتادگی در اثر حادثه :
در صورتی که بیمه شده بر اثر حادثه که منجر به نقص عضو و یا از کار افتادگی شود تا سقف تعهدات 100 میلیون تومان غرامت پرداخت می کند. *این ضریب بیمه 1 و 3 برابر سرمایه بیمه عمر می باشد.
(در استعلام های پیش فرظ سایت این پوشش 1 برابر انتخاب شده است)

6-3- سرمایه بیمه هزینه پزشکی :
بیمه شده در برابر خطراتی که بر اثر حادثه منجر به پرداخت هزینه های بستری و پزشکی می شود، پوشش داشته و شرکت بیمه تا سقف 5 میلیون تومان این هزینه ها را جبران می نماید. *این ضریب بیمه 5% ویا 10% برابر سرمایه بیمه حادثه(فوت حادثه) می باشد.
(در استعلام های پیش فرظ سایت این پوشش 5% انتخاب شده است)

6-4- پوشش حادثه در صورت وقوع زلزله :
(در استعلام های پیش فرظ سایت این پوشش انتخاب نشده است)

6-5- پوشش حادثه در صورت اعتصاب ،شورش و بلوا :
(در استعلام های پیش فرظ سایت این پوشش انتخاب نشده است)
*(برای مطالعه این پوشش ها به بخش شرایط عمومی بیمه نامه عمر و تامین آتیه مراجعه کنید)

6-6- پوشش های بیماری های خاص :
هزینه بیماریهای خاص (سکته قلبی ،مغزی ،گرفتگی قلب وعروق ،سرطان و پیوند اعضا ) که حداکثر تا 30% هزینه فوت می باشد.
(در استعلام های موجود در سایت، این مبلغ 30% سرمایه فوت طبیعی محاسبه شده است)


7-سال بیمه :
سن بیمه شده از سال اول بیمه تا پایان قرارداد .

توجه : در استعلام های موجود در سایت ، پیش فرظ 30 ساله در نظر گرفته شده است و شما نسبت به هر سال بیمه از 1 سال تا 30 سال می توانید به صورت افقی شرایط بیمه عمر را در آن سال ملاحظه نمائید.

8- سن بیمه شده :
در استعلام های موجود در سایت، پیش فرظ سن بیمه شده 25 سال برای بزرگسالان و 1 سال برای کودک و نوجوان در نظر گرفته شده است و با ادامه بیمه و افزایش سن بیمه شده این ستون نیز افزایش پیدا می کند.

شماره 9 :

9-1- مبلغ سپرده :
چنانچه بیمه گذار تقاضای سپرده گذاری هم داشته باشد در این قسمت ذکر می شود که در استعلام های پیش فرظ این مبلغ صفر می باشد.

9-2- حق بیمه سالانه :
در این ستون حق بیمه سالانه محاسبه و قرار می گیرد و در سال های بعد با افزایش 10 درصد حق بیمه این مبلغ نیز افزایش پیدا می کند.
شما با توجه به سال بیمه می توانید حق بیمه سالانه پرداختی خود را مشاهد کنید.

9-3- جمع حق بیمه :
با توجه به حق بیمه پرداختی شما در پایان هر سال می توانید جمع حق بیمه پرداختی تا آن سال را ملاحظه کنید.
به طور مثال در سال بیستم این قرارداد چه مبلغی را پرداخت کرده اید.


شماره 10 : (پوشش های بیمه ای)

10-1- عمر : (فوت طبیعی)
سرمایه خطر فوت در این ستون با توجه به مدت قرارداد بیمه شده نوشته می شود بنابراین چنانچه بیمه شده در یکی از سالهای قرارداد بیمه ای فوت نماید سرمایه فوت برابر ستون سال فوت به استفاده کنندگان مشخص شده در قرارداد پرداخت می گردد .
(در استعلام های موجود در سایت، این مبلغ از حاصل ضرب حق بیمه ماهانه در 300 محاسبه شده است)

10-2- حادثه : (فوت در اثر حادثه)
سرمایه خطر حادثه در این ستون نوشته می شود .
بنابراین چنانچه بیمه شده در یکی از سالهای بیمه ای بر اثر حادثه فوت نماید علاوه بر سرمایه خطر فوت ، سرمایه حادثه هم با توجه به ستون سال فوت به استفاده کنندگان پرداخت میشود
(در استعلام های موجود در سایت، این مبلغ از حاصل ضرب حق بیمه ماهانه در 900 محاسبه شده است)

10-3- نقص عضو حادثه :
در صورتی که بیمه شده بر اثر حادثه که منجر به نقص عضو و یا از کار افتادگی شود تا سقف تعهدات 100 میلیون تومان غرامت پرداخت می کند.
(در استعلام های موجود در سایت، این مبلغ 1 برابر سرمایه فوت طبیعی محاسبه شده است)

10-4- هزینه پزشکی حادثه :
بیمه شده در برابر خطراتی که بر اثر حادثه منجر به پرداخت هزینه های بستری و پزشکی می شود، پوشش داشته و شرکت بیمه تا سقف 5 میلیون تومان این هزینه ها را جبران می نماید.
(در استعلام های موجود در سایت، این مبلغ 5% سرمایه حادثه (فوت بر اثر حادثه) محاسبه شده است)

10-5- از کارافتادگی کلی به هر علت :
در صورتیکه فرد شاغل و واجد شرایط باشد می تواند تحت این پوشش قرار بگیرد تا در صورتیکه (پس از سال اول )از کار افتاده شود از پرداخت حق بیمه های سالهای بعد معاف گردد .
(در استعلام های پیش فرظ سایت این پوشش انتخاب نشده است)
*برای اطالاعات بیشتر به بخش شرایط پوشش های تکمیلی (پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه مراجعه کنید)

10-6- غرامت بیماری های خاص :
هزینه بیماریهای خاص (سکته قلبی ،مغزی ،گرفتگی قلب وعروق ،سرطان و پیوند اعضا ) که 30% هزینه فوت می باشد در این ستون نوشته می شود وسقف پرداختی آن برای هربیماری حداکثر 25 میلیون تومان و تا 5 بیماری 125 میلیون تومان (میزان پرداختی بستگی به دو عامل مبلغ حق بیمه و سال بیماری دارد ) پرداخت می شود .
(در استعلام های موجود در سایت، این مبلغ 30% سرمایه فوت طبیعی محاسبه شده است)

10-7- آتش سوزی منزل مسکونی :
بیمه عمر پاسارگاد بیمه آتش سوزی بیمه منزل مسکونی بیمه شده را روی بیمه عمر ارائه می دهد و این مبلغ حداکثر تا سقف 500 میلیون تومان می تواند باشد.
(در استعلام های پیش فرظ سایت این پوشش انتخاب نشده است)


شماره 11: سرمایه بیمه در صورت حیات (ارزش بازخرید بیمه نامه)

ارش باز خرید :
حداقل میزان سود تضمینی سالانه برای پنج سال اول این بیمه نامه 18% بوده و برای سال های بعد از آن 15% در هر سال می باشد.

با سود 18% و سود 20% :
حق بیمه پرداختی بیمه گذار 50% آن دربیمه مرکزی جمهوری اسلامی اتکایی می گردد و 50% در گروه مالی پاسارگاد سرمایه گذاری می گردد و بیمه گذار در سود این سرمایه گذاری سهیم است و پیش بینی بیمه پاسارگاد برای پرداخت سود سهامداران 18 تا 20 درصد می باشد و بیمه گذار در پایان قرارداد بیمه ، اندوخته خود را با سود مربوطه بر اساس این ستونها دریافت می کند.

توجه:
بیمه پاسارگاد با توجه به توان سرمایه گذاری گروه مالی پاسارگاد وجوه حاصل از اندوخته های بیمه عمر و تامین آتیه بیمه گذاران خود را سرمایه گذاری نموده و علاوه بر تضمین سود سالانه 90% منافع حاصل از آن سرمایه گذاری را بین بیمه گذران بیمه عمر و تامین آتیه خود تقسیم و سرمایه آنان را سالانه تعدیل می نماید.


شماره 12 :

در پایان قرار داد مبلغ دریافتی شما در این قسمت قرار می گیرد.

نوشتن نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.