انواع خدمات قابل ارائه در بیمه پاسارگاد در رشته های مختلف بیمه که در موضوع فعالیت ذکر شده اند عبارتند از :

الف- بیمه های عمر

بیمه عمر و تامین آتیه (طرحی نو در بیمه عمر با تشکیل سرمایه)
این بیمه نامه از ترکیب بیمه های به شرط  فوت و بیمه‌های به شرط حیات تشکیل یافته است . دراین بیمه نامه بیمه گذاران با پرداخت مبلغی تحت عنوان حق بیمه ، علاوه بر تامین منابع لازم برای تشکیل سرمایه ای در آتیه ، امکان برخورداری از پوشش بیمه عمر در مقابل خطر فوت را نیز خواهند داشت . بیمه های عمر همراه با تشکیل سرمایه که اکنون در بسیاری از کشورهای جهان ‌ارائه می شود ، ( universal life ) طرفداران زیادی داشته و مورد استقبال اقشار مختلف جامعه قرار گرفته است . سرمایه تشکیل شده در این بیمه نامه علاوه بر پشتوانه مالی در دوران پیری و باز نشستگی می تواند برای تامین مواردی از قبیل : تهیه مسکن ، هزینه های ازدواج ، هزینه های تحصیل فرزندان و . . . مورد استفاده قرار گیرد .

بیمه عمر به شرط فوت در بیمه عمر به شرط فوت
بیمه پاسارگاد تعهد می نماید در ازای پرداخت حق بیمه توسط بیمه گذار در صورت فوت بیمه شده سرمایه بیمه را به استفاده کننده(گان) تعیین شده در بیمه نامه بپردازد . در حال حاضر این بیمه نامه که توسط این شرکت عرضه می گردد عبارتند از :
– بیمه عمر زمانی (بامدت محدود ) با سرمایه ثابت :
بیمه عمر زمانی با سرمایه ثابت بیمه نامه ای است که در طول مدت بیمه ، سرمایه بیمه تغییر نمی نماید در این نوع بیمه شرکت تعهد می نماید که در ازای پرداخت حق بیمه توسط بیمه گذار  برای مدت زمانی معیین و در صورتی که بیمه شده در خلال آن مدت فوت نماید ، مبلغ بیمه توافق شده را به استفاده کننده(گان) از قرارداد بپردازد . این نوع بیمه نامه به صورت گروهی ( برای اجتماعی از بیمه شده گان ، از قبیل کارکنان کارخانه ها ، شرکتها ، سازمانها و . . . ) صادر می گردد .
– بیمه عمر زمانی ( بامدت محدود ) با سرمایه نزولی :
این نوع بیمه نامه که صدور آن مورد استقبال نیز قرارگرفته ، به صورت مستقل و یا مکمل بیمه عمر صادر می شود ، بیمه ای است که با هدف حمایت شخص بیمه شده در مقابل بدهی های او طرح ریزی گردیده و مبلغ بیمه سال به سال نسبت به مبلغ اولیه بیمه نامه کاهش می یابد و سرانجام درتاریخ انقضاء بیمه نامه به صفر می رسد . این نوع بیمه نامه که به بیمه عمر مانده بدهکار نیز معروف است در بیمه پاسارگاد به صورت گروهی عرضه می شود .

ب- بیمه حوادث شخصی
بیمه حوادث شخصی عبارت از قراردادی است که به موجب آن خطرات فوت و از کار افتادگی موقت و یا دائم ناشی از حادثه به عنوان پوشش های اصلی و هزینه های پزشکی ، انواع غرامت روزانه یا هفتگی و یا بیمارستانی به عنوان پوشش های تبعی و تکمیلی را مورد تامین قرار می دهد . این بیمه نامه به صورت انفرادی و گروهی صادر می گردد. در بیمه حوادث گروهی با توجه به درخواست بیمه گذارتعهد بیمه پاسارگاد می تواند ۲۴ ساعته ، محدود به محیط کار ، ساعات و مکان مشخص ، ایام ماموریت ، سرمایه های متغیر و . . . تنظیم گردد .

ج- بیمه درمان گروهی
با توجه به هزینهای روز افزون بهای خدمات بیمارستانی و به منظور جبران این  هزینها ، بیمه پاسارگاد طرح بیمه های درمانی خود را عرضه می نماید . بیمه درمانی صرفا به صورت گروهی ارائه می گردد . موسسه ها ، سازمانها و شرکتهای دولتی و خصوصی که تعداد کارکنان آنان  با اعضای تحت تکفلشان از ۱۰۰ نفر بیشتر باشد می توانند تحت پوشش بیمه گروهی مازاد درمان قرار گیرند . تعهد اصلی در بیمه مازاد درمان گروهی ، جبران هزینه های بستری و جراحی در بیمارستان و مراکز جراحی محدود بوده و هزینه های پاراکلینیکی ، هزینه های مربوط به رفع عیوب انکساری چشم ، هزینه های مجاز سرپائی ، هزینه پیوند اعضاء طبیعی بدن ، هزینه های آمبولانس و . . . قابل اضافه شدن به پوشش اصلی می باشد .

د- بیمه مسافرت به خارج از کشور
این بیمه نامه اشخاصی که قصد مسافرت به خارج از کشور را دارند تحت پوشش بیمه ای قرار می دهد .کلیه خسارات موضوع این بیمه نامه با توجه به قرارداد فی مابین شرکت بیمه پاسارگاد و شبکه های بین المللی کمک رسان تضمین و ارائه می گردد و خسارت های ناشی از حادثه، بیماری و صدمات بدنی مسافران خارج از کشور را پرداخت می نماید .

بزرگترین و مجهزترین نمایندگی بیمه در سطح کشور بیمه لبخند خانواده(عمر و تامین آتیه خانواده) معرفی طرح جدید بیمه پاسارگاد یک بیمه نامه برای تمامی اعضای خانواده مزایای ویژه بیمه لبخند خانواده (طرح خانواده عمر و تامین آتیه) سرپرست و تمام اعضای خانواده
1. تمام اعضای خانواده تنها با یک بیمه نامه و یک حق بیمه میشو ند.
2. امکان استفاده از سرمایه زندگی بیمه نامه عمر توسط بازماندگان در صورت فوت هر یک از اعضاء خانواده به هر علت.
3. پرداخت غرامت بالا به بازماندگان در صورت فوت هر یک از اعضاء بالای 12 سال خانواده در اثر حادثه.
4. پرداخت کمک هزینه بیماری¬های خاص به هر یک از اعضای خانواده
5. معافیت از پرداخت حق بیمه تا پایان مدت بیمه نامه در صورتیکه سرپرست خانواده به هر علت و بطور دائم و قبل از 60 سالگی از کارافتاده شود.
6. نقش سرپرست خانواده به عنوان شریک در منافع شرکت بیمه
7. سرپرست خانواده می تواند مبلغ حق بیمه را براساس توان مالی تعیین کند (برای هر نفر حداقل150.000 ریال ماهانه)
8. مانند بیمه عمر و تامین آتیه انفرادی، به مبالغ حق بیمه، سود حلال با تضمین حداقل 15%تعلق می
گیرد (باپیش بینی بالای 20درصد).
9. مانند بیمه انفرادی، حق بیمه را می توان هر زمان افزایش یا کاهش داد یا برای آن ضریب افزایش سالانه قابل تغییر تعیین نمود.
10. از ابتدای سال سوم، در هر زمان میتوان با کارت های اعطایی بانکی پاسارگاد، وام بدون ضامن و بدون وثیقه دریافت کرد.
11. هر گونه وجوه پرداختی، معاف از هر نوع مالیات ، عوارض و یا هر نوع کسورات میباشد.
متقاضیان محترم کارشناسان آقا و خانم ما آماده مشاوره به صورت تلفنی ، ملاقات حضوری در محل کار یا منزل شما بطور کاملاً رایگان می باشند.