تفاوت پس انداز در بانک با بیمه عمر

1- پس انداز باید طوری باشد که بتوان آن را فوری و هر وقت خواستیم خرج کنیم. پس اندازدر بانک چنین حالتی را دارد. هیچ کس مانع برداشت پول نمی شود و این خوب از نظر کسی که نقشه ای برای آینده دارد خوب نیست.

2- همیشه باید یک فشار خارجی برای کاستن از هزینه های مصرفی غیر ضروری و ادامه پس انداز باشد و گرنه پس انداز کننده طبق برنامه منظمی پس انداز نخواهد کرد و در بیمـه عمـر چنین خاصیتی وجود دارد.

3- پس انداز کننده علاقمند است که پس اندازهایش در جای مطمئن باشد. تجربه نشان داده است که در دوران بحرانی حتی بعضی بانک ها ورشکست شده اند ولی شرکت های بیمـه عمـر قدرت مالی خود را حفظ کرده اند.

4- بهره پس انداز همیشه ثابت نیست و بستگی به وضع اقتصادی کشور دارد در صورتیکه بهره در بیمـه عمـر در طول مدت مشخص ثابت است و این خود اطمینان بخش است.

5- طلب کار در صورت از کار افتادگی کلی پس انداز کننده حق دارد از سپرده های بانکی طبق مقررات قانون،‌ طلبش را وصول کند در صورتیکه در بیمـه عمـر که نام استفاده کننده ذکر شده است طلبکار چنین حقی را ندارد

6- در روش پس انداز در صورت از کارافتادگی کلی پس انداز کننده و کاهش درآمد وی روند پس انداز کردن متوقف می شود ولیکن در بیمـه های عمـر در صورت از کارافتادگی دائم و کلی بیمه شده، ‌بیمه گذار از پرداخت حق بیمه معاف می شود و شرکت بیمه به ایفای تعهدات مندرج در بیمـه نامـه الزام دارد.

7- از محل اندوخته ریاضی بیمـه های عمـر در صورت درخواست بیمه گذار در کوتاهترین زمان ممکن و در همان روز درخواست جهت تأمین نیازهای فوری وام بدون اخذ ضامن داده می شود.

8- هیچ پس اندازی خاصیّت اصلی و ممتاز بیمـه عمـر را که پرداخت سرمایه در صورت فوت پس انداز کننده است را ندارد. متخصصین در مقایسه انواع پس اندازها با توجه به جمیع عوامل به بیمـه عمـر نمره ۶۸ و به پس انداز بانکی نمره ۳۴ داده اند.

عوامل ذیل این مقایسه را امکان پذیر می سازد :

شرح

بانک

                           بیمـه عمـر

قدرت نقدینگی

۱۰

                            ۴

سیستم برنامه برای پس انداز

۰

                           ۱۰

اطمینان

۹

                           ۱۰

ثبات در نرخ بهره

۰

                          ۱۰

حق طلبکاران در صورت فوت شخص

۰

                          ۱۰

قدرت انتقال

۸

                          ۱۰

سرمایه فعلی

۷

                         ۴

تامین در صورت فوت

۰

                         ۱۰

با توجه به نوسانات قدرت خرید پول و تورّم موجود می بایستی بیمه نامه هایی با ضریب افزایش برای جلوگیری از کاهش ارزش پس اندازها را انتخاب نمایید. و چون شما تا ۹۰٪ سود حاصله از منافع بیمـه های عمـر را با شرکت بیمه  شریک می باشید، بدین لحاظ با استفاده از منافع آن به نحوی از کاهش ارزش پس اندازهایتان جلوگیری می گردد .

و توجه داشته باشید که در سرمایه گذاری های دیگر از قبیل خرید زمین، ملک و خرید سرمایه در بورس،‌ پول باید یکجا پرداخت شود، در حالیکه در انواع بیمـه های عمـر می توان با پرداخت حق بیمه کمی بصورت سه ماهه، شش ماهه و یا سالیانه نیز در میان مدت به یک سرمایه گذاری مطلوب دست یافت .

نوشتن نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.