بیمه اشخاص

وجود یک محیط آرام و بی دغدغه یکی از بدیهی ترین تمایلات انسان است و همواره بشر سعی داشته با فعالیت های اقتصادی برای ساختن یک زندگی بهتر کوشش بیشتری از خود نشان دهد. بیمه اشخاص رشته ای از بیمه است که موضوع آن تامین بیمه گذار در مقابل نگرانی های مربوط به معیشت او در دوران کهولت و یامعیشت خانواده او پس ازفوت ونیز تامین هزینه درمان خانواده و خود اوست. بیمه پاسارگاد به منظور رفع این تشویش و نگرانیها، اقدام به صدور انواع بیمه های اشخاص (عمر،حوادث و درمان) به شرح زیر نماید :

 

الف- بیمه های عمر

بیمه عمر و تامین آتیه (طرحی نو در بیمه عمر با تشکیل سرمایه)
این بیمه نامه از ترکیب  بیمه های به شرط  فوت  و  بیمه‌های به شرط حیات تشکیل یافته است . دراین بیمه نامه بیمه گذاران با پرداخت مبلغی تحت عنوان حق بیمه ، علاوه بر تامین منابع لازم برای تشکیل سرمایه ای در آتیه ، امکان برخورداری از پوشش بیمه عمر در مقابل خطر فوت را نیز خواهند داشت . بیمه های عمر همراه با تشکیل سرمایه که اکنون در بسیاری از کشورهای جهان ‌ارائه می شود ، ( universal life ) طرفداران زیادی داشته و مورد استقبال اقشار مختلف جامعه قرار گرفته است . سرمایه تشکیل شده در این بیمه نامه علاوه بر پشتوانه مالی در دوران پیری و باز نشستگی می تواند برای تامین مواردی از قبیل : تهیه مسکن ، هزینه های ازدواج ، هزینه های تحصیل فرزندان و . . . مورد استفاده قرار گیرد .

بیمه عمر به شرط فوت  دربیمه عمر به شرط فوت
بیمه پاسارگاد تعهد می نماید در ازای پرداخت حق بیمه توسط بیمه گذار در صورت فوت بیمه شده سرمایه بیمه را به استفاده کننده(گان) تعیین شده در بیمه نامه بپردازد . در حال حاضر این بیمه نامه که توسط این شرکت عرضه می گردد عبارتند از :
– بیمه عمر زمانی (بامدت محدود ) با سرمایه ثابت :
بیمه عمر زمانی با سرمایه ثابت بیمه نامه ای است که در طول مدت بیمه ، سرمایه بیمه تغییر نمی نماید در این نوع بیمه شرکت تعهد می نماید که در ازای پرداخت حق بیمه توسط بیمه گذار  برای مدت زمانی معیین و در صورتی که بیمه شده در خلال آن مدت فوت نماید ، مبلغ بیمه توافق شده را به استفاده کننده(گان) از قرارداد بپردازد . این نوع بیمه نامه به صورت گروهی ( برای اجتماعی از بیمه شده گان ، ازقبیل کارکنان کارخانه ها ، شرکتها ، سازمانها و . . . ) صادر می گردد .
– بیمه عمر زمانی ( بامدت محدود ) با سرمایه نزولی :
این نوع بیمه نامه که صدور آن مورد استقبال نیز قرارگرفته ، به صورت مستقل و یا مکمل بیمه عمر صادر می شود ، بیمه ای است که با هدف حمایت شخص بیمه شده در مقابل بدهی های او طرح ریزی گردیده و مبلغ بیمه سال به سال نسبت به مبلغ اولیه بیمه نامه کاهش می یابد و سرانجام درتاریخ انقضاء بیمه نامه به صفر می رسد . این نوع بیمه نامه که به بیمه عمر مانده بدهکار نیز معروف است در بیمه پاسارگاد به صورت گروهی عرضه می شود .

ب- بیمه حوادث شخصی
بیمه حوادث شخصی عبارت از قراردادی است که به موجب آن خطرات فوت و از کار افتادگی موقت و یا دائم ناشی از حادثه به عنوان پوششهای اصلی و هزینه های پزشکی ، انواع غرامت روزانه یا هفتگی و یا بیمارستانی به عنوان پوششهای تبعی و تکمیلی را مورد تامین قرار می دهد . این بیمه نامه به صورت انفرادی و گروهی صادر می گردد. در بیمه حوادث گروهی با توجه به درخواست بیمه گذارتعهد بیمه پاسارگاد می تواند ۲۴ ساعته ، محدود به محیط کار ، ساعات و مکان مشخص ، ایام ماموریت ، سرمایه های متغیر و . . . تنظیم گردد .
با توجه به هزینهای روز افزون بهای خدمات بیمارستانی و به منظور جبران این  هزینها ، بیمه پاسارگاد طرح بیمه های درمانی خود را عرضه می نماید . بیمه درمانی صرفا به صورت گروهی ارائه می گردد . موسسه ها ، سازمانها و شرکتهای دولتی و خصوصی که تعداد کارکنان آنان  با اعضای تحت تکفلشان از ۱۰۰ نفر بیشتر باشد می توانند تحت پوشش بیمه گروهی مازاد درمان قرار گیرند . تعهد اصلی در بیمه مازاد درمان گروهی ، جبران هزینه های بستری و جراحی در بیمارستان و مراکز جراحی محدود بوده و هزینه های پاراکلینیکی ، هزینه های مربوط به رفع عیوب انکساری چشم ، هزینه های مجاز سرپائی ، هزینه پیوند اعضاء طبیعی بدن ، هزینه های آمبولانس و . . . قابل اضافه شدن به پوشش اصلی می باشد .

د- بیمه مسافرت به خارج از کشور
این بیمه نامه اشخاصی که قصد مسافرت به خارج از کشور را دارند تحت پوشش بیمه ای قرار می دهد .کلیه خسارات موضوع این بیمه نامه با توجه به قرارداد فی مابین شرکت بیمه پاسارگاد و شبکه های بین المللی کمک رسان تضمین و ارائه می گردد و خسارت های ناشی از حادثه، بیماری و صدمات بدنی مسافران خارج از کشور را پرداخت می نماید .

نوشتن نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.