بیمه مناژل
بیمه عمر و تامین آتیه

بیمه عمر و تشکیل سرمایه پاسارگاد


سرمایه‌گذاری سود ده و تضمین شده

با حداقل درآمد هم می‌توانید سرمایه‌گذاری سود ده و تضمین شده داشته باشید.

درآمد ثابت و تضمین شده برای زمانی که از کار افتاده می شوید


دریافت مستمری و حقوق بازنشستگی

پس از گذشت حداقل ده سال شما میتوانید از محل سرمایه گذاری که انجام داده اید مستمری دریافت کنید.


از کار افتادگی

پوشش از کار افتادگی- معافیت از پرداخت حق بیمه در صورت از کار افتادگی دائم و کامل

بیمه درمان تکمیلی (گروهی)

 

با توجه به هزینه های روز افزون بهای خدمات بیمارستانی و به منظور جبران این  هزینه ها ، بیمه پاسارگاد طرح بیمه های درمانی خود را عرضه می نماید . بیمه درمانی صرفا به صورت گروهی ارائه می گردد . موسسه ها ، سازمانها و شرکتهای دولتی و خصوصی که تعداد کارکنان آنان  با اعضای تحت تکفلشان از ۱۰۰ نفر بیشتر باشد می توانند تحت پوشش بیمه گروهی مازاد درمان قرار گیرند . تعهد اصلی در بیمه مازاد درمان گروهی ، جبران هزینه های بستری و جراحی در بیمارستان و مراکز جراحی محدود بوده و هزینه های پاراکلینیکی ، هزینه های مربوط به رفع عیوب انکساری چشم ، هزینه های مجاز سرپائی ، هزینه پیوند اعضاء طبیعی بدن ، هزینه های آمبولانس و … قابل اضافه شدن به پوشش اصلی می باشد .

 

ادامه مطلب

جهت مشاهده اطلاعات و سوابق بیمه عمر خود از طریق پنل زیر اقدام به وارد شدن در اکانت بیمه نامه خود نمایید.

از اهداف همیشگی شرکت بیمه پاسارگاد در اختیار گذاشتن اطلاعات شفاف و صادقانه به بیمه گذاران خود بوده، هست و خواهد بود.

اطلاعات و سوابق بیمه عمر