بیمه ها برای ورشکستگی رقابت نکنند

عبدالناصر همتی رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در نشست سه ساعته خود با مدیران عامل شرکت های بیمه ضمن اشاره به عملکرد شش ماهه صنعت بیمه در سال جاری، از همراهی و احساس مسوولیت مدیران شرکت ها در کنترل و اصلاح روند فروش بیمه شخص ثالث و وضعیت ذخایر فنی لازم برای خسارت های معوق قدردانی کرد.

وی با اشاره به رشد سریع خسارتهای بیمه های تکمیلی درمان و فاصله گرفتن هزینه های پوشش های درمانی از حق بیمه های آن، خواستار توجه جدی شرکت های بیمه به این بخش مهم از پرتفوی صنعت بیمه و کنترل آن شد.
رئیس کل بیمه مرکزی نرخ شکنی برای جذب پرتفوی درمان را پاشنه آشیل جدی صنعت بیمه دانست  و از مدیران عامل شرکت های  بیمه خواست در این خصوص با تدبیر بیشتری عمل کنند.
همتی ضمن تاکید بر کنترل مداوم توانگری مالی شرکت های بیمه و پیگیری افزایش توان مالی صنعت بیمه برای افزایش ظرفیت قبول و نگهداری ریسک اعلام کرد؛  بزودی آئین نامه حاکمیت شرکتی در شرکت های بیمه در دستور کار شورای عالی بیمه قرار می گیرد.
وی با اشاره به اینکه فروش بیمه نامه با نرخ غیرفنی و کمتر از قیمت تمام شده و فنی هنر نیست؛ تاکید کرد: شرکت های بیمه نباید برای ورشکستگی با یکدیگر رقابت کنند لذا به خاطر حمایت از حقوق بیمه گذاران در جایی که احساس کنیم توان مالی یک شرکت بیمه برای ایفای تعهدات در حال تحلیل است حتما ورود کرده و محدودیت هایی برآنها اعمال خواهیم کرد.
همتی اضافه کرد: البته بیمه مرکزی در جهت منافع بیمه گذاران از رقابت سالم و سازنده شرکت های بیمه ای استقبال می کند.
رئیس کل بیمه مرکزی از شرکت های بیمه خواست با پرداخت به موقع و سریع خسارت به مردم به توسعه بیمه در کشور کمک نمایند.
گفتنی است در این جلسه مدیران عامل شرکت های بیمه دیدگاههای خود را در مورد مسائل و مشکلات صنعت بیمه مطرح و پیشنهادات لازم را ارائه کرده ودر این مورد با رئیس کل و اعضای هیات عامل بیمه مرکزی به بحث و تبادل نظر پرداختند.