مراکز بهداشتی و درمانی شهر سالم (بیمه پاسارگاد)

از بیمه شدگان گرامی بیمه پاسارگاد خواهشمندیم در هنگام مراجعه به مراکز زیر جهت معاینات پزشکی بیمه عمر و تامین آتیه ناشتا بوده و کارت شناسایی به همراه داشته باشند و در صورت نیاز به انجام مواردی جز آنچه در معرفی نامه وجود دارد با مرکز هماهنگ نمایند.

مراکز نشانی  تلفن تماس
مرکز بهداشتی درمانی منطقه سه خیابان شریعتی، سه راه ضرابخانه ۲۲۲۵۳۶۴۶
مرکز بهداشتی درمانی منطقه شش خیابان ولیعصر، بعد از طالقانی، کوچه فرهنگ حسینی، شماره ۳۶ ۸۸۹۴۲۵۲۸
مرکز بهداشتی درمانی منطقه هشت بزرگراه رسالت،خیابان دردشت،پائین تر از چهار راه گلبرگ،شماره ۱۷۲ ۷۷۹۳۳۳۷۴