فرم استعلام آنلاین بیمه اتش سوزی و زلزله

 • خطرهای اصلی تحت پوشش

  عبارتند از آتش سوزی ، انفجار و صاعقه که علاوه بر آنها پوشش های اضافی مندرج در جدول ذیل با انتخاب شما ارائه خواهد شد:
 • نوع سازه :

 • تأسیسات:

 • امکانات:

 • نگهبانی و سرایدار

 • ارزش موارد بیمه

  (مبنای محاسبه ارزش اعیانی- قیمت واقعی مبتنی بر ارزش ساخت - با توجه به امکانات موجود و مذکور در این پرسش نامه و پیشنهاد تعیین شود)
 • ارزش (تومان)
 • ارزش (تومان)
 • ارزش (تومان)
 • ارزش (تومان)
 • ارزش (تومان)